Menu
Your Cart

Copyright Queene by Geeke

De op deze website gepubliceerde inhoud en werken zoals foto``s en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik (met uitzondering van persoonlijk gebruik zonder verspreiding) behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Auteursrecht Queene by Geeke.


Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud op websites, fora, in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina``s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopië‰n en downloads voor persoonlijk en privé‚ gebruik van inhoud op de website van
Dansschoen.shop zonder verdere verspreiding met derden is toegestaan.

Inbreuk intellectuele eigendomsrechten

Bij constatering van gekopieerd werk op een wijze die inbreuk op auteursrecht inhoudt of indien er anderszins op intellectuele eigendomsrechten inbreuk is gemaakt, verzoeken wij u om Dansschoen.shop hiervan op de hoogte te stellen. Geef hierbij een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk en de wijze van inbreuk. Er kan per E-mail contact worden opgenomen of per post aan:


Queene by Geeke