Herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht voor aankopen gedaan in onze webshop

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product op de order schriftelijk of telefonisch aan QueenE kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met QueenE, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden naar QueenE. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het product mag nimmer gebruikssporen vertonen

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan QueenE retourneren, conform de door QueenE verstrekte redelijke en duidelijke instructies binnen maximaal 14 kalenderdagen.

Uitgesloten van bedenktermijn van de webshop zijn:

 • Op maat gemaakte producten zoals speciaal voor u vervaardigde dans-(wedstrijd)kleding, dansschoenen welke in aan afwijkende kleur of maat zijn besteld en die niet tot het standaard assortiment van QueenE behoren.
 • Persoonlijke verzorgingsartikelen zoals bruiningsproducten waaronder bijv. doch niet uitsluitend DHA-poeder, wimpers, make-up etc..
 • Diensten en abonnementen die direct in gebruik zijn of worden genomen.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal QueenE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 • U brengt uw product terug naar de dichtstbijzijnde winkel. Wij maken het bedrag over op uw bankrekening. In dit geval dient u ons uw naam en IBAN nummer te verstrekken. In de winkel betalen wij nimmer uw webbestelling retour!
 • U stuurt uw product naar ons retour. Heeft u verzendkosten betaald bij uw bestelling? Dan zijn de retourkosten voor onze rekening. Hebben wij geen verzendkosten bij de bestelling berekend? Dan betaalt u zelf de verzendkosten.
 • U mag in de winkel uw webbestelling omruilen. Is uw nieuwe artikel minder dan uw webbestelling, dan wordt het veschil uitlsuitend via een bankoverschrijving aan u overgemaakt. Is uw nieuwe artikel duurder dan betaalt u in de winkel het verschil via contante- of pinbetaling bij.

 

Retourvoorwaarden voor producten gekocht in een QueenE winkel

Retournering van een bij QueenE gekocht product is uitsluitend mogelijk binnen zeven dagen na aankoop.

QueenE zal alleen een verzoek tot retourneren honoreren indien het product niet defect is en aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De klant moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen.
 • Het product dient aangekocht te zijn in een in Nederland gevestigde QueenE-winkel.
 • Het product moet ongeopend, compleet en onbeschadigd in de originele verpakking zijn verpakt.
 • Het product is ongebruikt.

In dit geval zal QueenE uitsluitend een tegoedbon verstrekken welke 3 (drie) maanden geldig is. QueenE is nimmer gehouden tot contante of girale betaling. U dient de tegoedbon volledig te besteden. Er wordt geen geld terugggeven.

 

Uitgesloten van retour en omruiling in een QueenE winkel zijn:

 • Persoonlijke verzorgingsproducten.
 • Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan producten in opdracht van de klant.
 • Giftcards en cadeaubonnen

Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de klant of derden. Bij een geschil heeft QueenE het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van het aankoopbedrag.